Cennik niektorych usług wykonywanych przez naszą firmę

Sterownik dystrybutorów PS2006
(cena zależy od ilości dystrybutorów).

2 dys. 2800zł
3 dys. 3100zł
4 dys. 3400zł
5 dys. 3700zł
6 dys. 4000zł

Sterownik dystrybutorów PS3000M
wersja dla dystrybutorów z licznikami mechanicznymi
(cena zależy od ilości dystrybutorów).

2 dys. 3000zł
4 dys. 3500zł
6 dys. 4000zł
8 dys. 4500zł
10 dys. 5000zł

Sterownik dystrybutorów PS3010E
wersja dla dystrybutorów z licznikami elektronicznymi

8 dys. 8000zł
16 dys. 8500zł

Podłączenie sterownika do dystrybutorów i do systemu sprzedaży
Ryczałtowo od 500 do 1500 zł

Przystosowanie zwykłego dystrybutora (ADAST,HOC z licznikiem mechanicznym) do współpracy ze sterownikami dystrybutorów, zależnie od wersji:

wersja podstawowa 1400zł
wersja z sygnalizacją świetlną na dystrybutorze 1800zł