Opis proponowanych sterowników dystrybutorów

Sterownik dystrybutorów PS2006 przeznaczony na małe stacje paliw posiada własny wyświetlacz i klawiaturę, może współpracować z dystrybutorami różnych typów ( ADAST,HOC,TS ) z licznikami mechanicznymi i elektronicznymi (przy zastosowaniu modułu dopasowującego).
Sterownik pozwala na kontrolę pracy i sterowanie dystrybutorami, podgląd stanu wszystkich dystrybutorów (praca, zablokowany, odblokowany).
Po wybraniu numeru dystrybutora na klawiaturze otrzymujemy pełny odczyt wybranego dystrybutora (ilość wydawanego paliwa, jego wartość, możliwość zablokowania i odblokowania dystrybutora).
Sterownik może współpracować za pomocą złącza RS232C (lub pętli prądowej) z komputerem, kasą lub bezpośrednio z drukarką fiskalną.
Standardowo sterownik wyposażony jest w protokół komunikacji UTAX 3000 lub protokół współpracy z drukarką fiskalną (DF300, DF301, DF302, FP600), możliwa jest także współpraca z każdym innym urządzeniem, za pomocą dowolnego protokołu transmisji.
Sterownik może także pracować automatycznie, czyli bez obsługiwania go przez pracowników stacji, w tym przypadku po odłożeniu pistoletu przez klienta sterownik automatycznie wysyła dane o transakcji do komputera lub kasy (przy współpracy bezpośrednio z drukarką fiskalną automatycznie drukuje paragon), a następnie odblokowuje dany dystrybutor dla następnego klienta.

Sterownik dystrybutorów PS3000M,PS3010E jest przeznaczony do współpracy z komputerowym systemem sprzedaży ( Mc-Comp, IPC, TRANSKOM, UPOS, BMJ ).
Sterownik steruje pracą dystrybutorów ( HOC, ADAST, LOGITRON, TS ), a dane dotyczące ich aktualnego stanu na bieżąco są przesyłane do komputera, na którego ekranie mamy podgląd wszystkich dystrybutorów.
Przy zastosowaniu sieci komputerowej możliwa jest obsługa dystrybutorów z wielu Stanowisk kasowych.
Po wybraniu numeru dystrybutora na klawiaturze otrzymujemy na ekranie monitora pełny odczyt wybranego dystrybutora (ilość wydawanego paliwa, jego cenę i wartość, możliwość zablokowania i odblokowania dystrybutora).
Po zatankowaniu mamy możliwość automatycznego drukowania paragonu lub dodania innych artykułów i zakończenia transakcji.
System podłączony do drukarki fiskalnej umożliwia pełną kontrole pracy dystrybutorów i obsługę sprzedaży detalicznej ( fiskalnej ) paliw i wszystkich artykułów na stacji.
Ilość opcji i możliwości systemu zależą od użytego oprogramowania

Sterownik posiada możliwość sterowania wieżą cen na stacji paliw.

Może współpracować z systemami do pomiaru zbiorników np. PETROVEND, odczytywać i przekazywać informacje o poziomach paliw w zbiornikach, a także wykonywać autokalibrację tabel pomiarowych.