Województwo Małopolskie

PETROMIS - Systemy Sterowaia Stacji Paliw
30-145 Kraków, ul. Hamernia 5
tel./fax (012) 636-00-37
tel. 0602 36-28-28

McComp Sp. z o.o.
30-102 Kraków, ul. Morawskiego 5
tel. (012) 421-58-00
tel./fax (012) 421-57-07
www.mccomp.com.pl