Województwo Wielkopolskie

Zakład Elektroniczny s.c.
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (062) 736-53-72
fax (062) 735-23-08
www.ze.osw.pl